Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

CHAT NOW
0934.62 62 26 (Lê Phi)
CHAT NOW
08.350 60 700

Sản phẩm nổi bật

Vải ren cotton 008
0934.62 62 26 [Lê Phi]
Vải ren cotton 008
Vải ren cotton 006
0934.62 62 26 [Lê Phi]
Vải ren cotton 006
Vải ren cotton 005
0934.62 62 26 [Lê Phi]
Vải ren cotton 005
Áo dài bưng quả ren hồng sen - tay ngắn
778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 150.000đ/bộ Trên 4 bộ: 100.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 80.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ
Áo dài bưng quả ren hồng sen - tay ngắn
Áo dài cô dâu ren - đính đá
Giá thuê: 400.000đ/bộ
Áo dài cô dâu ren - đính đá
Áo dài voan 2 lớp - đính đá - đuôi phụng
Giá thuê 600.000đ/bộ
Áo dài voan 2 lớp - đính đá - đuôi phụng
Áo dài gấm đỏ - tay dài
778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 100.000đ/bộ Trên 4 bộ: 70.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 56.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ
Áo dài gấm đỏ - tay dài
Áo dài bưng quả gấm hồng - tay dài
778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 100.000đ/bộ Trên 4 bộ: 70.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 56.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ
Áo dài bưng quả gấm hồng - tay dài
Áo dài ren đỏ - tay dài
778/21 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận
Áo dài ren đỏ - tay dài

Tin tức

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Áo dài tay lửng - satin xanh cốm

778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 150.000đ/bộ Trên 4 bộ: 100.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 80.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ
ADBQ ren vàng tay dài

778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 150.000đ/bộ Trên 4 bộ: 100.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 80.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ
Áo dài ren đỏ - tay ngắn

778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 150.000đ/bộ Trên 4 bộ: 100.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 80.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ
Áo dài bưng quả ren vàng - tay ngắn
RVN01
778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 150.000đ/bộ Trên 4 bộ: 100.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 80.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ
Áo dài bưng quả ren xanh biển - tay ngắn
RXBN01
778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 150.000đ/bộ Trên 4 bộ: 100.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 80.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ
Áo dài bưng quả ren cam - tay ngắn
RCN02
778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 150.000đ/bộ Trên 4 bộ: 100.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 80.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ
Áo dài bưng quả ren hồng sen - tay ngắn
RHN01
778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 150.000đ/bộ Trên 4 bộ: 100.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 80.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ
Áo dài bưng quả phi bóng đỏ - tay dài

778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 100.000đ/bộ Trên 4 bộ: 70.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 56.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ
Áo dà bưng quả satin vàng - tay ngắn

778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 150.000đ/bộ Trên 4 bộ: 100.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 80.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ
Áo dài bưng quả satin hồng - tay ngắn

778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 150.000đ/bộ Trên 4 bộ: 100.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 80.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ
Áo dài bưng quả ren xanh cốm - tay ngắn
RXCN01
778/21 Ng.Kiệm, Phú Nhuận 0934.6 2 6 2 2 6 [ Lê Phi ] Thuê dưới 4 bộ: 150.000đ/bộ Trên 4 bộ: 100.000đ/bộ - [tháng 5, 6, 7 còn 80.000đ/bộ] Áp dụng thuê trên 4 bộ